Ngô Lý Trường An

Acumen Center

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG R&D CTY TNHH TRÀNG AN V.E.M  THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN “CÁC GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM”

Từ ngày 19 – 20/06/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đang triển khai dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án LED) được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Chương trình Phát…

Đọc tiếp

CHÍNH SÁCH KINH DOANH Công ty TNHH Tràng An V.E.M, kiên định với đường lối chính sách kinh doanh được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản dưới đây, nhằm phục vụ Khách hàng hiệu quả nhất, tạo lập giá trị niềm tin đối với Khách hàng, duy trì sự phát triển bền vững…

Đọc tiếp