CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

I. Mục đích áp dụng:

Hệ thống thanh toán bằng thẻ trên website: www.acumen.com.vn (sau đây gọi là “ACM”) được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”), theo đó các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của ACM đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán

Ngoài ra, ACM còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán và cá nhân của khách hàng.

II. Quy định cụ thể:

  • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác cổng thanh toán gồm:

+ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

+ Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của ACM áp dụng với khách hàng:

ACM cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên ACM với nguyên tắc ACM chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa.

Vì vậy:

+ Nếu khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

+ Nếu khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của ACM mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS

Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

  • Hệ thống nội bộ giữa các modules của ACM sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Ghi chú: Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ về bộ phận chăm sóc khách hàng của Acumen: 19002839 hoặc gửi thông tin về địa chỉ: [email protected] để được giải đáp

Để lại bình luận