Chính sách Kinh doanh

CHÍNH SÁCH KINH DOANH


Công ty TNHH Tràng An V.E.M, kiên định với đường lối chính sách kinh doanh được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản dưới đây, nhằm phục vụ Khách hàng hiệu quả nhất, tạo lập giá trị niềm tin đối với Khách hàng, duy trì sự phát triển bền vững mà mọi thành viên trong Công ty đều phải thấu hiểu và tôn trọng:

1. Trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh phải luôn hướng đến Khách hàng, phải xem Khách hàng là trọng tâm, là mục tiêu phục vụ.

2. Đảm bảo uy tín, cùng với tính trách nhiệm cao nhất nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối với Khách hàng

3. Chủ động khắc phục các khó khăn vướng mắc từ nghiên cứu phát triển đến các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phục vụ Khách hàng một cách hiệu quả nhất.

4. Nỗ lực không ngừng cho chất lượng sản phẩm cùng với chất lượng phục vụ nhằm không ngừng thỏa mãn sự kỳ vọng của Khách hàng.

5. Luôn tôn trọng Đạo Đức kinh doanh; Bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, nhà đầu tư, thành viên Công ty là tôn chỉ xuyên suốt cho mọi hành động.

6. Tuân thủ Luật định tại các Quốc gia – nơi mà sản phẩm Công ty có mặt. Lấy lợi nhuận hợp pháp – đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho mọi thu nhập của Công ty, đồng thời cam kết trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Mọi thành viên trong công ty, dù ở bất cứ vị trí nào cũng phải tuân thủ theo đường lối chính sách kinh doanh này với ý thức và trách hiệm cao nhất.

“Những gì mà chúng ta có được là do Khách hàng mang lại cho chúng ta, và Khách hàng có thể sẽ lấy đi nếu chúng ta không đáp ứng được sự kỳ vọng của Khách hàng”.

Tổng giám đốc – Trịnh Đức Châu
và toàn thể các cấp quản lý cùng nhân viên công ty


Cam kết thực hiện.