Công trình giao thông công cộng UBND phường 6 - Tân Bình - Đèn LED Acumen

Công trình giao thông công cộng UBND phường 6 – Tân Bình