Thương hiệu dành cho thị trường siêu cao cấp do Acumen phát triển

Logo ALOMA

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Mỗi sản phẩm mà ALOMA tạo ra là sự thừa hưởng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới; là tác phẩm nghệ thuật, là sự sáng tạo mà đẳng cấp thể hiện trên từng chi tiết nhỏ nhất. An toàn tuyệt đối khi sử dụng.
2. Giá trị sử dụng sản phẩm ALOMA được ví như một sự thách thức với thời gian.
3. Bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường luôn là tiêu chí cao nhất.

 

Thương hiệu dành cho thị trường cao cấp, được phát triển năm 1993

logo Acumen
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Bảo vệ mắt, sức khỏe cho người sử dụng.
2. An toàn tuyệt đối khi sử dụng.
3. Mang lại những tiện ích cao nhất.
4. Giải pháp tối ưu cho người sử dụng.
5. Mang đến giá trị sử dụng lâu dài.
6. Lựa chọn sản phẩm ACUMEN trong đầu tư trung và dài hạn là sự tiết kiệm tài chính tối ưu nhất.
7. Tiết kiệm năng lượng tối ưu và hướng đến bảo vệ môi trường.
8. Không ngừng kiến tạo và luôn thiết lập các chuẩn mực mới.

 

Thương hiệu dành cho thị trường bình dân do ACUMEN phát triển

logo_Camled-01
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. CAMLED là sự kết tinh giữa khoa học quản trị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm giá thành thấp nhấtứng cho Khách hàng có thu nhập thấp nhưng vẫn sở hữu được sản phẩm có giá trị sử dụng cao.
2. CAMLED luôn chú trọng đến an toàn khi sử dụng, bảo vệ sức khỏe người sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
3. Lựa chọn sản phẩm CAMLED trong đầu tư trung và ngắn hạn là sự tiết kiệm tài chính hiệu quả nhất.

 

Thương hiệu dành cho thị trường năng động do Acumen phát triển

LUMEN1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. LUMEN là sự kết tinh giữa học quản trị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm giá thành thấp nhất đáp ứng chch hàng có thu nhập thấp nhưng vẫn sở hữu được sản phẩm có giá trị sử dụng cao.
2. LUMEN luôn chú trọng đến an toàn khi sử dụng, bảo vệ sức khỏe người sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
3. Lựa chọn sản phẩm LUMEN trong đầu tư trung và ngắn hạn là sự tiết kiệm tài chính hiệu quả nhất.

 

 

Thương hiệu dành riêng cho thị trường năng động do ACUMEN phát triển

logo maxilumen1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. MAXILUMEN là sự kết tinh giữa khoa họn trị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm giá thành thấp nhất đáp ứng cho Khách hàng có thu nhập thấp nhưng vẫn sở hữu được sản phẩm có giá trị sử dụng cao.
2. MAXILUMEN luôn chú trọng đến an toàn khi sử dụng, bảo vệ sức khỏe người sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
3. Lựa chọn sản phẩm MAXILUMEN trong đầu tư trung và ngắn hạn là sự tiết kiệm tài chính hiệu quả nhất.

Để lại bình luận